• Main
  • News

Assalamualaikum Dan Selamat Pagi.

Assalamualaikum Dan Selamat Pagi.

Assalamualaikum dan Selamat Pagi.
.
Mari kita kenali beberapa hukum mengenai Berqurban.

Hukum qurban ialah sunat muakkadah dansunat kifayah
.
• Sunat Muakkadah adalah sekiranya seseorang itu mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya pada siang hari raya haji dan malamnya serta hari-hari tasyriq tetapi dia tidak melakukan qurban maka hukumnya adalah makruh.
.
• Sunat kifayah adalah sekiranya isi rumah lebih dari seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan wajib salah seorang dari
mereka maka jika qurban dilakukan oleh salah seorang dari mereka yang mukallaf maka gugur tuntutan dari yang lain dan gugur hukum makruhnya.
.
• Contohnya ialah jika isteri sahaja yang melakukan qurban maka gugur tuntutan ke atas suami. Namun kenyataan ini tidak bermakna ke semua isi rumah akan mendapat pahala bahkan orang yang akan mendapat pahala hanyalah pengamal qurban sahaja. Sekiranya yang lain mahu mendapat pahala mereka perlu
melakukannya sendiri.
.
.
#myladang
#QurbanOnlineMekah


About Us

  • Myladang

    Myladang menawarkan perkhidmatan Aqiqah dan Infaq Aqiqah bagi Ibu Bapa, yang baru menerima cahaya mata tercinta dengan mudah cepat dan berkat.