• Main
  • SYARIAT IBADAH AQIQAH

SYARIAT IBADAH AQIQAH


Hukum

Hukum aqiqah adalah sunat muakkad bagi yang berkemampuan. Asal pensyariatannya adalah berdasarkan sebuah hadith daripada Salman bin Amir al-Dhabbi RA katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

(Sunat Muakkad adalah merujuk kepada perkara sunat yang sangat digalakkan untuk dilakukan berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW yang tidak meninggalkannya atau galakkan yang bersungguh daripada Nabi SAW dan diberi ganjaran pahala lebih besar berbanding amalan sunat yang lain.)


Sunat di lakukan pada hari ketujuh kelahiran

Aqiqah disunat dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi tersebut disamping memberikan nama yang baik dan juga mencukur rambut bayi tersebut. Ini berdasarkan sabda Baginda SAW daripada Samurah RA:


Bilangan ekor Kambing Aqiqah

Mengenai bilangan kambing yang perlu diaqiqahkan, bagi bayi lelaki, maka disunatkan dengan menyembelih 2 ekor kambing manakala bagi bayi perempuan pula adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang menyebutkan:

Berdasarkan hadith di atas, asal bagi aqiqah untuk anak lelaki adalah dua ekor kambing manakala bagi anak perempuan pula adalah seekor kambing. Ini adalah tertib yang terbaik bagi seseorang jika ingin melakukan ibadah aqiqah.

Adapun mengenai persoalan yang dibangkitkan, adakah memadai untuk beraqiqah dengan seekor kambing sahaja bagi anak lelaki? Maka jawapannya adalah memadai dan dibolehkan. Rujuk al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (8/429) oleh Imam al-Nawawi Rahimahullah.

Ini berdasarkan sebuah hadith daripada Ibn Abbas R.Anhuma:


Penerangan

Justeru, hukum aqiqah adalah sunat muakkad (sangat digalakkan) dan bukannya wajib. Maka meninggalkannya tanpa keuzuran adalah makruh dan bukannya maksiat. Begitu juga jika ditinggalkan aqiqah itu kerana tidak mampu, maka tidak haram mahupun makruh. Sebahagian ulama Syafieyyah yang terkemudian (mutaakhkhirin) berpendapat bahawa seseorang yang tidak mampu melakukan aqiqah kemudian menjadi senang selepas tujuh hari kelahiran maka tidak sunat lagi untuk melakukan aqiqah. Manakala sebahagian Syafieyyah pula berkata sebelum tamat tempoh nifas. Pendapat yang rajih dalam mazhab al-Syafie bahawa hukum sunatnya kekal sehingga anak itu baligh.

Para ulama Syafieyyah berpendapat bahawa aqiqah dituntut ke atas al-asl (seperti ayah dan datuk) kerana dia wajib menafkahi bayi itu dan bayi dianggap faqir. Aqiqah hendaklah ditunaikan bukan menggunakan harta anaknya sebaliknya menggunakan hartanya sendiri. Namun apabila anak itu baligh sebelum sempat diaqiqahkan maka sunat bagi anak tersebut untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri.

Rujuk Mughni al-Muhtaj (6/139) oleh Imam al-Khatib al-Syarbini Rahimahullah


Rujukan: https://muftiwp.gov.my/